Makijaż ślubny i stylizacja włosów Kraków | makijaż Kraków | profesjonalny makijaż z dojazdem do klientki | makijaż ślubny | makijaż okazjonalny | makijaż biznesowy | Klaudia Mendyk Makeup Artist

Jestem dyplomowaną wizażystką, pracuję głównie na terenie Krakowa, dojeżdżam do klientek. Wykonuję makijaż ślubny, okazjonalny, biznesowy, do sesji prywatnych, korporacyjnych, wizerunkowych, nagrań reklamowych. Zajmuję się również stylizacją włosów.

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rezerwując termin wykonania dowolnej usługi, udostępniasz swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Wyżej wymienione dane, niezbędne w procesie rezerwacji, chronione są przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Po wykonaniu przeze mnie makijażu proszę o możliwość uwiecznienia go na zdjęciu, które jest udostępniane na mojej stronie internetowej www.klaudiamendyk.pl, profilu na Facebooku oraz Instagramie. Zdjęcie zawiera Twój wizerunek, a jego nieodpłatne wykorzystanie odbywa się za Twoją wyraźną i jednoznaczną zgodą. W każdej chwili możesz zwrócić się z prośbą o jego usunięcie.

Rezerwacja terminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści: ,,Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie ujawniłam/ ujawniłem, w celach oraz w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji oraz późniejszego wykonania usługi przez Klaudię Mendyk.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klaudia Mendyk. Odpowiada ona za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu dokonania rezerwacji oraz zrealizowania usługi. W szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Podstawą prawną zbierania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Od dnia 25 maja 2018r. administrator danych nie pobiera żadnych innych danych osobowych w celu dokonania rezerwacji oraz późniejszego zrealizowania usługi. Swoje dane oraz inne informacje podajesz dobrowolnie.

4. W każdej chwili przysługuje prawo do dokonania zmian w adresie zamieszkania czy też w numerze telefonu, a także prawo do całkowitego usunięcia danych, przy czym usunięcie danych przed dniem usługi skutkuje jej odwołaniem, z powodu braku danych pozwalających na jej wykonanie. Przysługuje Ci również prawo dostępu do treści danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby skorzystać z powyższych praw wystarczy skontaktować się z administratorem danych poprzez Facebook, adres mailowy lub numer telefonu podany w regulaminie ogólnym.

5. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, a administrator nie będzie przekierowywał danych osobowych osobom niepowołanym.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w: mobilnym terminarzu w smartfonie; w archiwum konwersacji na fanpage Facebook; w archiwum konwersacji na Instagramie; w kalendarzu papierowym; w systemie rezerwacji online na stronie internetowej www.klaudiamendyk.pl 

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane po wykonaniu usługi w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest: Dochodzenie ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją usługi (Przepisy prawne, dotyczące terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm) – Kontakt w celu marketingowym, np zaproszenie na bezpłatne konsultacje – Kontakt w celu zbadania jakości świadczonych usług/poziomu zadowolenia.

8. Administrator nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Przechowując dane w formie mobilnej, zabezpieczane są kodami lub zaszyfrowanymi hasłami.

9. W przypadku wycieku danych osobowych, administrator zobowiązuje się do wdrożenia tak zwanej “Procedury Alarmowej”, polegającej na poinformowaniu osoby której dotyczy wyciek, oraz na zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do odpowiedniego urzędu.