Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rezerwując termin wykonania dowolnej usługi, udostępniasz swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Wyżej wymienione dane, niezbędne w procesie rezerwacji, chronione są przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Po wykonaniu przeze mnie makijażu proszę o możliwość uwiecznienia go na zdjęciu, które jest udostępniane na mojej stronie internetowej www.klaudiamendyk.pl, profilu na Facebooku oraz Instagramie. Zdjęcie zawiera Twój wizerunek, a jego nieodpłatne wykorzystanie odbywa się za Twoją wyraźną i jednoznaczną zgodą. W każdej chwili możesz zwrócić się z prośbą o jego usunięcie.

Rezerwacja terminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści: ,,Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie ujawniłam/ ujawniłem, w celach oraz w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji oraz późniejszego wykonania usługi przez Klaudię Mendyk.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klaudia Mendyk. Odpowiada ona za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu dokonania rezerwacji oraz zrealizowania usługi. W szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Podstawą prawną zbierania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Od dnia 25 maja 2018r. administrator danych nie pobiera żadnych innych danych osobowych w celu dokonania rezerwacji oraz późniejszego zrealizowania usługi. Swoje dane oraz inne informacje podajesz dobrowolnie.

4. W każdej chwili przysługuje prawo do dokonania zmian w adresie zamieszkania czy też w numerze telefonu, a także prawo do całkowitego usunięcia danych, przy czym usunięcie danych przed dniem usługi skutkuje jej odwołaniem, z powodu braku danych pozwalających na jej wykonanie. Przysługuje Ci również prawo dostępu do treści danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby skorzystać z powyższych praw wystarczy skontaktować się z administratorem danych poprzez Facebook, adres mailowy lub numer telefonu podany w regulaminie ogólnym.

5. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, a administrator nie będzie przekierowywał danych osobowych osobom niepowołanym.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w: mobilnym terminarzu w smartfonie; w archiwum konwersacji na fanpage Facebook; w archiwum konwersacji na Instagramie; w kalendarzu papierowym; w systemie rezerwacji online na stronie internetowej www.klaudiamendyk.pl 

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane po wykonaniu usługi w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest: Dochodzenie ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją usługi (Przepisy prawne, dotyczące terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm) – Kontakt w celu marketingowym, np zaproszenie na bezpłatne konsultacje – Kontakt w celu zbadania jakości świadczonych usług/poziomu zadowolenia.

8. Administrator nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Przechowując dane w formie mobilnej, zabezpieczane są kodami lub zaszyfrowanymi hasłami.

9. W przypadku wycieku danych osobowych, administrator zobowiązuje się do wdrożenia tak zwanej “Procedury Alarmowej”, polegającej na poinformowaniu osoby której dotyczy wyciek, oraz na zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do odpowiedniego urzędu.